Job List

Choose your best career
Our Job List


՛՛Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ՛՛ ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն կրթությամբ հաշվապահների: Աշխատանքային փորձը ցանկալի է:

"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն իրավաբանական կրթությամբ, անգլերեն լեզվի գերազանց իմացությամբ անձանց` Ընկերության իրավաբանական բաժնում աշխատելու համար:

"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն կրթությամբ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի անձանց:
Աշխատանքը 6-օրյա գրաֆիկով է:  


«Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն տնտեսագիտական  կրթությամբ մինչև 35 տարեկան արական սեռի անձանց  պրեսելլերի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով: 


«Գրանդ Սպորտ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում  մինչև 55 տարեկան, պարետ հնոցապանների թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով

"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն կրթությամբ, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացությամբ արական սեռի անձանց`Ընկերության կոմերցիոն բաժնում աշխատելու համար:

«Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն տնտեսագիտական  կրթությամբ մինչև 35 տարեկան իգական սեռի անձանց մարքեթինգի մասնագետ-մերչնդայզերի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով: 


«Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում  մինչև 35տարեկան, բարձրագույն կրթությամբ և աշխատանքային փորձով դիզայների թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով: Աշխատանքը վեցօրյա գրաֆիկով է՝ ուսման հետ անհամատեղելի:


«Գրանդ Սպորտ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում  մինչև 35 տարեկան, մատուցող և մատուցողուհիների  թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով


«Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում  23-40 տարեկան բարձրագույն տեխնիկական կրթությամբ արական սեռի անձանց՝ ընկերության լաբորատոր սարքերի սպասարկման բաժնում աշխատելու համար: 6-օրյա  աշխատանքային գրաֆիկ, ուսման հետ անհամատեղելի:


՛՛Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ՛՛ ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձով արական սեռի անձանց՝ ներքին վերահսկողության ծառայության աշխատակից աշխատելու համար:

"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը սիգարետի պատրաստման արտադրամասում աշխատելու համար աշխատանքի է հրավիրում իգական սեռի անձանց: 

«Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն տնտեսագիտական  կրթությամբ մինչև 35 տարեկան իգական սեռի անձանց մարքեթինգի մասնագետ-մերչնդայզերի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով: 


"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը սիգարետի պատրաստման արտադրամասում, որպես հոսքագծի մեքենավարուհի աշխատելու համար աշխատանքի է հրավիրում իգական սեռի անձանց:

«Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում 23-35 տարեկան բարձրագույն կրթությամբ արական սեռի անձանց ընկերության կոմերցիոն բաժնում աշխատելու համար: 6-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ, ուսման հետ անհամատեղելի:


Նկարագիր
Հրավիրում ենք մինչև 45 տարեկան   քիմիկ-տեխնոլոգների աշխատելուՙՙԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ՚՚ ՍՊ ընկերությունում:  


«Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն տնտեսագիտական  կրթությամբ մինչև 35 տարեկան արական սեռի անձանց  պրեսելլերի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով: 


«Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն տնտեսագիտական  կրթությամբ մինչև 35 տարեկան անձանց մարքեթինգի մասնագետ-մերչնդայզերի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով: 


"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը սիգարետի պատրաստման արտադրամասում աշխատելու համար աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն մեքենաշինական կրթությամբ անձանց:
Աշխատանքը 6-օրյա հերթափոխային գրաֆիկով է:  


Նկարագիր
-Բանկային փաստաթղթերի ձևակերպում
-Պահեստների մուտքի և ելքի փաստաթղթերի ձևակերպում
-Հաշվետվությունների պատրաստում


Հրավիրում ենք մինչև 45 տարեկան արական սեռի ներկայացուցիչների աշխատելու եռակցող:

«Գրանդ Տոբակո» ՀՁ ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում 23-35 տարեկան բարձրագույն կրթությամբ արական սեռի անձանց ընկերության կոմերցիոն բաժնում աշխատելու համար: 6-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ, ուսման հետ անհամատեղելի:


ՙՙԻնտերնեյշնլ Մասիս Տաբակՙՙ ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում անգլերեն լեզվի գերազանց իմացությամբ տնտեսագետների և ֆինանսիստների:

ՙՙԻնտերնեյշնլ Մասիս Տաբակՙՙ ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն մեքենաշինական կրթությամբ, օտար լեզուների իմացությամբ անձանց:

Նկարագիր
Նշված կարգով աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ
Թիմում աշխատելու կարողություն
Մարդկանց հետ հարգալից շփվելու կարողություն 


Նշված աշխատանքի առնվազն 1 տարվա փորձ


Նկարագիր
Հրավիրում ենք մինչև 50 տարեկան արական սեռի ներկայացուցիչների աշխատելու որպես սանտեխնիկ:Նկարագիր
Հրավիրում ենք մինչև 50 տարեկան արական սեռի ներկայացուցիչների աշխատելու փականագործ:՛՛Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ՛՛ ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն տեխնիկական, տնտեսագիտական կրթությամբ անձանց՝ արտադրամասում հերթափոխի պետ աշխատելու համար:

Աշխատանքը հերթափոխային է:

Ընկերությունը գտնվում է Մասիս քաղաքում: Երևանից գործարան հասնում են 15-20 րոպեում: Ընկերության երևանաբնակ աշխատակիցները օգտվում են Ընկերության Երևան-Մասիս-Երևան անվճար ծառայողական ավտոբուսից:


«Գրանդ Տոբակո» ՀՁ ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիում բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ անձանց` չափիչ – ստուգիչ սարքերի ինժեների թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով: 6-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ:


"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն կրթությամբ, օտար լեզուների /ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն/ գերազանց իմացությամբ անձանց`Ընկերության կոմերցիոն բաժնում աշխատելու համար:

Պահանջվում է մինչև 45 տարեկան բանվոր:  Հիմնական աշխատանքային գրաֆիկ:Պահանջվում է մինչև 40 տարեկան որակի հսկիչներ:  Աշխատանքը հերթափոխային:
Ընկերությունը  գտնվում է  Մասիս քաղաքում՝  Երևանից  մոտ   15-20 րոպե հեռավորության վրա:  Ընկերության աշխատակիցները օգտվում են  «Երևան-Մասիս-Երևան» ծառայողական անվճար ավտոբուսից:
Home | To the top | Worldwide | Contact us