Job List

Choose your best career
Post CV/Resume
Անձնական տվյալներ
Տվյալները լրացնելու ամսաթիվը
Ի՞նչ աշխատանքի համար եք դիմում
Ազգանուն, անուն, հայրանուն
Ծննդյան օրը, ամիսը, ամսաթիվը
Նշեք սեռը
Ընտանեկան կարգավիճակը
Բնակության հասցեն
Գրանցման հասցեն
Հեռախոս /տուն, բջջային/
Էլեկտրոնային հասցե
Կրթություն
ԲՈՒՀ
Մասնագիտություն
Ամսաթիվ
 -


Աշխատանքային փորձ: Լրացնել
վերջին աշխատավայրից սկսած:
/Կազմակերպության անվանումը,
պաշտոնը, ընդունվելու-ազատվելու
ամսաթվերը:
Ընկերություն
Պաշտոն
Ամսաթիվ
 -


Լեզուների իմացություն
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն
Այլ լեզուներ
Համակարգչային հմտություններ:
/Նշեք այն ծրագրերը, որոնց Դուք
ծանոթ եք:/


Մուտքագրել սիմվոլները նույնությամբ

Home | To the top | Worldwide | Contact us