Job List

Choose your best career
Our Job List


«ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում մինչև 35 տարեկան անձանց /ցանկալի է արական սեռի/ ընկերության կոմերցիոն բաժնում աշխատելու համար:


<<Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ>> ՍՊ  ընկերությունը հրավիրում է աշխատանքի  մինչև 50 տարեկան անձանց, ընկերության արտադրամասերում բանվորի թափուր հաստիքները համալրելու նպատակով:
Աշխատանքը հերթափոխային է 


՚՚Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակՙՙ ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում մինչև 35 տարեկան, բարձրագույն կրթությամբ  անձանց՝ Ընկերության կադրերի բաժնում աշխատելու համար:
Աշխատանքային փորձը պարտադիր է:


«Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում 23-35 տարեկան բարձրագույն կրթությամբ անձանց ընկերության կոմերցիոն բաժնում աշխատելու համար: Աշխատանքը ուսման հետ անհամատեղելի է:

<<ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում մինչև 40 տարեկան անձանց՝ 1C ծրագրավորողի թափուր հաստիքը համալրելու  նպատակով:

Աշխատանքը վեցօրյա գրաֆիկով է:"ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ " ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում մինչև 45 տարեկան անձանց՝ ընկերության տրանսպորտի բաժնում էլեկտրակառի վարորդի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:

Աշխատանքը վեցօրյա գրաֆիկով է:
<< Գրանդ Դիլինգ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում  բարձրագույն տնտեսագիտական կրթությամբ մինչև 35 տարեկան արական սեռի անձանց պրեսելլերի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով


<<Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ >>ՍՊ ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում  մինչև 45 տարեկան արական սեռի ներկայացուցիչների եռակցող աշխատելու համար:


<<Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ>> ՍՊ ընկերությունը հրավիրում է աշխատանքի հաշվիչ չափիչ սարքերի և ավտոմատիկայի ինժեներների:
Աշխատանքը հերթափոխային է :


"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը սիգարետի պատրաստման արտադրամասում, որպես հոսքագծի մեքենավարուհի աշխատելու համար աշխատանքի է հրավիրում իգական սեռի անձանց:

"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը սիգարետի պատրաստման արտադրամասում աշխատելու համար աշխատանքի է հրավիրում իգական սեռի անձանց: <<ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ>>  ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում մինչև 55 տարեկան անձանց` էլեկտրիկի թափուր հաստիքը համալրելու համար:

Աշխատանքը հերթափոխային է և  վեցօրյա գրաֆիկով:

 <<ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ>> ՍՊԸ  աշխատանքի է հրավիրում մինչև 35 տարեկան բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ անձանց՝ գրաֆիկ դիզայների և ճարտարապետ դիզայների թափուր հաստիքները համալրելու նպատակով:

Աշխատանքը վեցօրյա գրաֆիկով է:
<<ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում մինձև 35 տարեկան բարձրագույն տնտեսագիտական կամ հաշվապահական կրթությամբ անձանց՝ հաշվապահի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:

Աշխատանքը վեցօրյա գրաֆիկով է:
 <<ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում մինչև 50 տարեկան անձանց, ընկերության արտադրամասերում բանվորի թափուր հաստիքները համալրելու նպատակով:

Աշխատանքը վեցօրյա գրաֆիկով է և հերթափոխային:<<ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում մինչև 55 տարեկան անձանց ընկերությունում փականագործի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:

Աշխատանքը հերթափոխային է և վեցօրյա գրաֆիկով: <<ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում իգական սեռի մինչև 40 տարեկան անձանց՝ որակի հսկիչի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:

Աշխատանքը վեցօրյա գրաֆիկով է և հերթափոխային:
<<ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում մինչև 50 տարեկան անձանց՝ օպերատորի աշակերտի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:

Աշխատանքը վեցօրյա գրաֆիկով է և հերթափոխային:<<ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում մինչև 35 տարեկան անձանց՝ ընկերության արտադրությունում ՀՉՍ և ինժեների թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:

Աշխատանքը վեցօրյա գրաֆիկով է և հերթափոխային:<<ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում մինչև 45 տարեկան անձանց՝ վարորդի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:

Աշխատանքը վեցօրյա գրաֆիկով է: <<ԳՐԱՆԴ ՄԱՍՏԵՐ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում մինչև 45 տարեկան անձանց՝  ինժեների թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:

Աշխատանքը հերթափոխային է և վեցօրյա գրաֆիկով:
<<Գրանդ Դիլինգ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում  մինչև 30 տարեկան, բարձրագույն կրթությամբ և աշխատանքային փորձով  անձանց գործավարի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:

<<Գրանդ Սպորտ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում  մինչև 55 տարեկան, պարետ հնոցապանների թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով


Նկարագիր

<<Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում   մինչև 45 տարեկան,  անձանց պահեստապետի  թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:Նկարագիր

Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում  մինչև 35տարեկան, բարձրագույն կրթությամբ և աշխատանքային փորձով դիզայների թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով: Աշխատանքը վեցօրյա գրաֆիկով է՝ ուսման հետ անհամատեղելի


«Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում 23-35 տարեկան բարձրագույն կրթությամբ անձանց ընկերության կոմերցիոն բաժնում աշխատելու համար: Աշխատանքը ուսման հետ անհամատեղելի է:
 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում 22-30 տարեկան բարձրագույն կրթությամբ իգական սեռի անձանց ընկերության  ընդհանուր բաժնում աշխատելու համար: Աշխատանքն ուսման հետ անհամատեղելի է


Նկարագիր
«Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում   մինչև 30 տարեկան,  անձանց օպերատորի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:<<Գրանդ Դիլինգ>> ՍՊԸ Արցախի մասնաճյուղը  աշխատանքի է հրավիրում  արցախաբնակ անձանց՝ մինչև 30 տարեկան արական սեռի, բարձրագույն տնտեսագիտական  կրթությամբ ՝ մարքեթինգի մասնագետ-մերչնդայզերի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:


<<Գրանդ Սպորտ>> ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն մարզչական  կրթությամբ  մինչև 40 տարեկան լողավազանի հսկիչ-փրկարարների :
 


Գրանդ Դիլինգ» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն տնտեսագիտական  կրթությամբ մինչև 30 տարեկան արական սեռի անձանց՝ մարքեթինգի մասնագետ-մերչնդայզերի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով:


«Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ աշխատանքի է հրավիրում  23-40 տարեկան բարձրագույն տեխնիկական կրթությամբ արական սեռի անձանց՝ ընկերության լաբորատոր սարքերի սպասարկման բաժնում աշխատելու համար: 6-օրյա  աշխատանքային գրաֆիկ, ուսման հետ անհամատեղելի:


՛՛Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ՛՛ ՍՊ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձով արական սեռի անձանց՝ ներքին վերահսկողության ծառայության աշխատակից աշխատելու համար:

<<Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ>> ՍՊ ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում բուժքույրերի:
Աշխատանքը հերթափոխային է:
Ընկերությունը աշխատակիցներին ապահովում է Երևան-Մասիս-Երևան տրանսպորտով:
Երևանից Ընկերություն հասնում են 15-20րոպեում:


"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը սիգարետի պատրաստման արտադրամասում աշխատելու համար աշխատանքի է հրավիրում բարձրագույն մեքենաշինական կրթությամբ անձանց:
Աշխատանքը 6-օրյա հերթափոխային գրաֆիկով է:  


"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը տրանսպորտի բաժնում աշխատելու համար աշխատանքի է հրավիրում էլեկտրակառի վարորդների:

"Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ" ՍՊ Ընկերությունը, ք.Երևան, Մաշտոցի 48 հասցեում գտնվող "Սմոկինգ" ֆիրմային խանութում աշխատելու համար աշխատանքի է հրավիրում 25-30 տարեկան  երևանաբնակ, արական սեռի անձանց մատուցողի աշխատանքի համար: 
Աշխատանքային գրաֆիկը՝ 2 օր աշխատում են, 2 օր հանգիստ
Աշխատանքային ժամերը՝ 11.00-23.00
Home | To the top | Worldwide | Contact us